Καλωσορίσατε στο Εργαλείο ΕΚΕ του Responsible MED

Εάν είσαστε ΜΜΕ που ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε την ανάπτυξη μιας στρατηγικής ΕΚΕ αυτό το εργαλείο μπορεί:

Το έργο Responsible Med είναι ένα έργο συνεργασίας συνολικής διάρκειας 2 ετών, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ μέσω του Προγράμματος MED. Στο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 6 Μεσογειακές χώρες, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της σχέσης μεταξύ ΕΚΕ και ανταγωνιστικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα Γενικές Πληροφορίες.

 

Language:

Best experienced with: Mozilla Firefox
Suggested minimum resolution : 1280x1024 pixels